Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. (Εγκύκλιος-41 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/664/844604/11.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-41 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/664/844604/11.7.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι για το Πρόγραμμα μπορούν να ενημερώνονται εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin