Παρατείνεται, μέχρι 26 Αυγούστου 2019, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού, σε κτηματογραφούμενες περιοχές της Μεσσηνίας. (Ανακοίνωση 11.7.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)


Δείτε την Ανακοίνωση 11.7.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” εδώ