Ανάρτηση Τεχνικών Εγχειριδίων Πληροφοριακού Συστήματος και Οδηγιών για την υποβολή αίτησης. (Ανακοίνωση 10.7.2019 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»” του ΥΠΕΝ)

Δείτε την Ανακοίνωση 10.7.2019 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»” του ΥΠΕΝ εδώ

Μετάβαση στην ιστοσελίδα του Β΄ Κύκλου του Προγράμματος εδώ

Εναλλακτικά, κατεβάστε τα σχετικά αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους:

1. Τεχνικά Εγχειρίδια Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα (Β’ Κύκλος)

2. Οδηγίες Υποβολής Αίτησης (Β’ Κύκλος)

(Σημείωση: Η παραπάνω Ανακοίνωση αναρτήθηκε και στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» – Β΄ Κύκλος” του ΥΠΕΝ στις 16.7.2019)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin