Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/2.7.2019 της Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού – ΦΕΚ Β΄2837/5.7.2019)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/2.7.2019 της Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β΄2837/5.7.2019) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 5.7.2019 του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού εδώ