Ενεργοποιείται από 15.7.2019 η κοινοποίηση εγγράφων και πράξεων του ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά στους λογαριασμούς των εργοδοτών μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. (Δελτίο Τύπου 3.7.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 3.7.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ