Αρμοδιότητες Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών Τοπικών Διευθύνσεων. (Εγκύκλιος-40 Αρ.Πρωτ.829468/8.7.2019 του ΕΦΚΑ)


Δείτε την Εγκύκλιο-40 Αρ.Πρωτ.829468/8.7.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα Αριθμ.8/14.1.2019 (ΦΕΚ Α΄8/23.1.2019) εδώ ή κωδικοποιημένο εδώ