Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 108 του Ν.4495/2017. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711/28.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2872/5.7.2019)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711/28.6.2019 (ΦΕΚ Β΄2872/5.7.2019) εδώ

Με την παραπάνω απόφαση, καθορίζονται:
α) η διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου των δηλώσεων αυθαιρέτων του άρθρου 108 του ν.4495/2017,
β) ο τρόπος ορισμού του ελεγκτή δόμησης, οι υποχρεώσεις αυτού και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του με αυτές,
γ) ο τρόπος ελέγχου των δηλώσεων και η διαδικασία διαμεσολάβησης,
δ) τα κριτήρια επιλογής του διαμεσολαβητή,
ε) το ύψος, η διαδικασία και ο υπόχρεος καταβολής της αποζημίωσης του ελεγκτή δόμησης και του διαμεσολαβητή,
στ) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται προς τις δημόσιες αρχές για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων του παραπάνω ελέγχου, κατά τις διατάξεις του ν.4495/2017,
ζ) οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και τους μηχανικούς,
η) οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα παραπάνω στοιχεία, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφοριακό σύστημα,
θ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και των μηχανικών, με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας,
ι) Η αποζημίωση του παρόχου για την ηλεκτρονική διαδικασία και για την έκδοση των διοικητικών πράξεων του ελέγχου.

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »