Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (ν.4619/2019) περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. (Εγκύκλιος Ε.2125/3.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2125/3.7.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin