Τροποποίηση της ΠΟΛ.1165/2018 εγκυκλίου ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 5 του άρθρου 84 του ν.2238/1994, αναφορικά με την πενταετή και δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής, αντίστοιχα, μετά την έκδοση της αριθμ.732/2019 απόφασης του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. (Εγκύκλιος Αριθ.πρωτ.Ε.2123/1.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.πρωτ.Ε.2123/1.7.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin