Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού Ν.4399/2016. (Απόφαση Αριθμ.69395/1.7.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – ΦΕΚ Β΄2764/3.7.2019)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.69395/1.7.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄2764/3.7.2019) εδώ