Παράταση μέχρι 30.9.2019 για τους κατοίκους εσωτερικού της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται στη Λακωνία. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/58946/685/27.6.2019 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2708/2.7.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/58946/685/27.6.2019 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2708/2.7.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin