Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του Ν.4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση. (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1236/28.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2713/2.7.2019)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Α.1236/28.6.2019 (ΦΕΚ Β΄2713/2.7.2019) εδώ
Επισήμανση: Η παραπάνω ΚΥΑ ισχύει από 1.10.2019

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 28.6.2019 του Υπ. Οικονομικών εδώ