Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620/20.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2597/28.6.2019)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620/20.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2597/28.6.2019 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin