Παράταση έως 29.7.2019 της προθεσμίας υποβολής των Α.Π.Δ. και της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, για την ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., μισθολογικών περιόδων 06/2018-03/2019. (Ανακοίνωση 28.6.2019 του ΕΦΚΑ)


Δείτε την Ανακοίνωση 28.6.2019 του ΕΦΚΑ εδώ