Παραδόθηκε και τίθεται σε εφαρμογή το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών. (Δελτίο Τύπου 26.6.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 26.6.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Δείτε τη σχετική ΚΥΑ Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/19273/1264/24.6.2019 εδώ