Αποστολή σε ΦΕΚ του Οδηγού Εφαρμογής του Β΄ Κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”. (Ανακοίνωση 27.6.2019 στον ειδικό για το πρόγραμμα ιστότοπο του ΥΠΕΝ)


Δείτε την Ανακοίνωση 27.6.2019 στον ειδικό για το πρόγραμμα ιστότοπο (https://exoikonomisi.ypen.gr.) του ΥΠΕΝ εδώ

(Η Ανακοίνωση συνδέεται με σχετικό Δελτίο Τύπου 27.6.2019 του ΥΠΕΝ με τίτλο «Ξεκινά η β’ φάση του “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”», στο οποίο επισυνάπτονται ενημερωτικό σημείωμα για το πρόγραμμα και ο Οδηγός).