Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 61654/10-06-2019 (ΦΕΚ Β΄, 2324/14-06-2019) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (οδηγίες εφαρμογής). (Εγκύκλιος-33 Αρ.Πρωτ.Γ36/02/24Ο/21.6.2019 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)


Δείτε την Εγκύκλιο-33 Αρ.Πρωτ.Γ36/02/24Ο/21.6.2019 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ

Δείτε την υπ’ αριθ. 61654/10-06-2019 (ΦΕΚ Β΄, 2324/14-06-2019) Κ.Υ.Α. εδώ

Δείτε τη σχετική Εγκ. 1/2018 εδώ