Τροποποίηση της οικ.175275/22.05.2018 ΥΑ (Β΄1927) “Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων”, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/49646/560/31.5.2019 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2429/20.6.2019)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/49646/560/31.5.2019 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2429/20.6.2019) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 31.5.2019 “Παράταση ενεργειακών ελέγχων” του ΥΠΕΝ εδώ