Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 2 του Ν.4611/19 (Α΄73) “Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις”. (Εγκύκλιος Aρ.Πρ.Β/ΕΦΚΑ/οικ.27714/2675/19.6.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)


Δείτε την Εγκύκλιο Aρ.Πρ.Β/ΕΦΚΑ/οικ.27714/2675/19.6.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ