Κοινοποίηση της αριθμ. 116/19 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σύμφωνα με την οποία, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/13, όπως αυτές ίσχυσαν διαχρονικά, δεν έχουν εφαρμογή για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά κερδών των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4172/13 ή απολαμβάνουν των φορολογικών προνομίων και ατελειών του Δημοσίου με ειδικές διατάξεις νόμων. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2107/12.6.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Ε.2107/12.6.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε τη συνημμένη με αριθ.116/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β΄) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin