Προσωρινή διακοπή στις 19.6.2019, 26.6.2019 και 3.7.2019 της διά ζώσης υποστήριξης – Help Desk ΚΕΝΑΚ. (Ενημέρωση 18.6.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Δείτε την Ενημέρωση 18.6.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin