Προστασία – οριοθέτηση – αποκατάσταση υδατορεμάτων. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/49374/898/31.5.2019 της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΝ)


Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/49374/898/31.5.2019 της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΝ εδώ