Μετατίθεται για την Τετάρτη 19.6.2019 η ημερομηνία αναβάθμισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. (Ενημέρωση 13.6.2019 του ΕΡΓΑΝΗ)

Σύμφωνα με την Ενημέρωση, μετατίθεται η ημερομηνία αναβάθμισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, βάσει του Αριθμ.Πρωτ.26100/98/7.6.2019, για την Τετάρτη 19.6.2019 και κατά την διάρκεια της τακτικής διακοπής συντήρησής του.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin