Φορολογική μεταχείριση των μη διανεμηθέντων κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά (οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, όπως αυτές τέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 115 του ν.4549/2018). (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2104/10.6.2019 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Ε.2104/10.6.2019 της ΑΑΔΕ εδώ