Παράταση (μέχρι 31.12.2019) λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παραγράφου 2 του άρθρου 26 και της παραγράφου 5 του άρθρου 125 του Ν.4495/2017 (Α΄167), όπως ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53704/6906/10.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2305/12.6.2019)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53704/6906/10.6.2019 (ΦΕΚ Β΄2305/12.6.2019) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 13.6.2019 “Παρατάσεις λειτουργίας οργάνων πολεοδομικών θεμάτων” του ΥΠΕΝ εδώ