Δυνατότητα μη συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, στον οποίο υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές. (Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ22/7/12.6.2019 του ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ22/7/12.6.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε επίσης:

– τη σχετική εγκύκλιο 37/2017 εδώ

– τη σχετική εγκύκλιο 13/2019 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin