Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.4611/2019 (Α΄73) σχετικά με την παρακράτηση οφειλών από σύνταξη. (Εγκύκλιος-31 Αρ.Πρωτ.721173/12.6.2019 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-31 Αρ.Πρωτ.721173/12.6.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Και επιπλέον :

– το άρθρο 40 του ν.4611/2019 (Α΄73) εδώ

– τη σχετική Εγκύκλιο 24/2019 της Γενικής Δ/νσης Εισφορών εδώ

– τη σχετική Εγκύκλιο 30/2019 της Γενικής Δ/νσης Συντάξεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin