Παράταση μέχρι 15.9.2019 για τους κατοίκους εσωτερικού της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται στην Αργολίδα, Κορινθία (Β΄ Τμήμα) και Αρκαδία. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/52113/572/7.6.2019 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2245/10.6.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/52113/572/7.6.2019 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2245/10.6.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin