Αναβάθμιση στο Έντυπο Ε6 (Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με ή χωρίς προειδοποίηση) του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.26100/98/7.6.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθμ.Πρωτ.26100/98/7.6.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ