Οδηγίες εφαρμογής επί γνωμοδότησης του ΤΣ∆ για τον χαρακτηρισμό εκτάσεων της παρ. 5α άρθρου 3 ν.998/1979. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.183185/1282/7.6.2019 του ΥΠΕΝ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.183185/1282/7.6.2019 του ΥΠΕΝ εδώ

Δείτε την με αριθμό 182363/2395/13.5.2019 απόφαση Αν. Υπουργού Π.ΕΝ. (β΄σχετικό της Εγκυκλίου) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 10.6.2019 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin