Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπρόσωπων του ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Περιφερειακών Ενοτήτων Πελοποννήσου). (Προθεσμία έως 6.4.2012).

Στο πλαίσιο της συγκρότησης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, καλούμε όλους τους Ιδιώτες Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες, Μέλη του ΤΕΕ, που πληρούν τουλάχιστον 2 από τις προϋποθέσεις άρθρου 23 του Ν. 4030/2011 και ενδιαφέρονται να επιλεγούν ως τακτικά ή αναπληρωματικά Μέλη των αντίστοιχων Συμβουλίων, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους με την αποστολή της σχετικής φόρμας και των αποδεικτικών εγγράφων στο tee_trip@tee.gr, έως την Παρασκευή 06 Απριλίου 2012.
Τα ΣΑ αφορούν τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες, όπου θα πραγματοποιούνται και οι συνεδριάσεις τους:
1. ΠΕ Αργολίδας
2. ΠΕ Αρκαδίας
3. ΠΕ Κορινθίας
4. ΠΕ Λακωνίας
5. ΠΕ Μεσσηνίας

Σημείωση: Η Υπηρεσία του ΤΕΕ θα συλλέξει τις φόρμες ενδιαφέροντος, για να αξιολογήσει εάν οι υποψήφιου πληρούν ή όχι τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Νόμο.

Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »