Έκδοση οδηγιών σχετικά με απόδοση αποζημιώσεων για μετακινήσεις ασθενών δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ, καθώς και των συνοδών αυτών, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΦΕΚ/Β/4898/2018). (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.ΔΒ3Α/Φ115/10/οικ.21662/6.6.2019 του ΕΟΠΥΥ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.ΔΒ3Α/Φ115/10/οικ.21662/6.6.2019 του ΕΟΠΥΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin