Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών (οδηγίες για την εφαρμογή του N.4611/2019 “Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης…” στους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένους καθώς και σε όσους πρόκειται να υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα). (Εγκύκλιος-30 Αριθ.Πρωτ.692972/6.6.2019 του ΕΦΚΑ)


Δείτε την Εγκύκλιο-30 Αριθ.Πρωτ.692972/6.6.2019 του ΕΦΚΑ εδώ