Παράταση έως 30.9.2019 της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.Α.1210/28.5.2019 της Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2091/5.6.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1210/28.5.2019 της Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄2091/5.6.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin