Φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2091/30.5.2019 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Ε.2091/30.5.2019 της ΑΑΔΕ εδώ