Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 15% σε 10%, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4603/2019. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2092/3.6.2019 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Ε.2092/3.6.2019 της ΑΑΔΕ εδώ