Παράταση έως 29.7.2019 της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1211/28.5.2019 της Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2007/31.5.2019)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1211/28.5.2019 της Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄2007/31.5.2019) εδώ