Τροποποίηση της ΥΑ 14058/12.3.2014 για την ανάρτηση αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/38818/1989/17.5.2019 του Υφ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1995/31.5.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/38818/1989/17.5.2019 του Υφ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄1995/31.5.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin