Διευκρινίσεις των διατάξεων του τμήματος Δ΄ “αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης” του Ν.4495/2017, όπως αυτό ισχύει μετά τις τροποποιήσεις-συμπληρώσεις που έχουν γίνει με τους Νόμους 4513/2017, 4546/2018, 4585/2018, 4602/2019 και 4610/2019. (Εγκύκλιος-2 Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075/31.5.2019 του ΥΠΕΝ)

Δείτε την Εγκύκλιο-2 Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075/31.5.2019 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin