Δημιουργία πανελλαδικού Δικτύου Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων, κατά το άρθρο 56 του ν. 4605/2019. (Απόφαση Αριθμ.55748/24.5.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – ΦΕΚ Β΄1912/28.5.2019)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.55748/24.5.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄1912/28.5.2019) εδώ