Τροποποίηση της ΠΟΛ 1176/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Απόφαση Αριθμ.Α.1194/16.5.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1910/28.5.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1194/16.5.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄1910/28.5.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin