Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 107 του Ν.4530/2018 (Α΄59). (Εγκύκλιος-4 Αρ.Πρωτ.Δ24/οικ/6546/29.5.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Δείτε την Εγκύκλιο-4 Αρ.Πρωτ.Δ24/οικ/6546/29.5.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin