Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1325 Β΄) “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών”, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1081/10-5-2018 απόφαση (ΦΕΚ 1768 Β΄). (Απόφαση Αριθμ.Α.1193/16.5.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1910/28.5.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1193/16.5.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄1910/28.5.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin