Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 8 του ν.4578/2018(Α΄200), σχετικά με την έναρξη και λήξη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΕΤΕΑΕΠ. (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.Φ80020/οικ.63808/Δ16.1530/28.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθμ.Πρωτ.Φ80020/οικ.63808/Δ16.1530/28.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ