Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπρόσωπων του ΤΕΕ στην Επιτροπή Επικίνδυνων Ετοιμόρροπων Κατασκευών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Περιφερειακών Ενοτήτων Πελοποννήσου). (Προθεσμία έως 6.4.2012).


Στο πλαίσιο της συγκρότησης των Επιτροπών Επικίνδυνων Ετοιμόρροπων Κατασκευών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, καλούμε όλους τους Ιδιώτες Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες, Μέλη του ΤΕΕ, με ειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011), που ενδιαφέρονται να επιλεγούν ως τακτικά ή αναπληρωματικά Μέλη των αντίστοιχων Συμβουλίων, να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους με την αποστολή της σχετικής φόρμας και των αποδεικτικών εγγράφων στο tee_trip@tee.gr, ή στα γραφεία του ΤΕΕ Πελ/σου στην Τρίπολη ή στα κατά τόπους γραφεία των Νομαρχιακών Επιτροπών έως την Παρασκευή 06 Απριλίου 2012.
Οι Επιτροπές Επικίνδυνων Ετοιμόρροπων Κατασκευών αφορούν τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες, όπου και θα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις τους:
1. ΠΕ Αργολίδας
2. ΠΕ Αρκαδίας
3. ΠΕ Κορινθίας
4. ΠΕ Λακωνίας
5. ΠΕ Μεσσηνίας

Σημείωση: Η Υπηρεσία του ΤΕΕ θα συλλέξει τις φόρμες ενδιαφέροντος, για να αξιολογήσει εάν οι υποψήφιου πληρούν ή όχι τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Νόμο.