Αναρτήθηκαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) οι εισφορές Απριλίου 2019 των μη μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, καθώς και τα ειδοποιητήρια της 3ης δόσης των αναδρομικών περιόδου 2017-2018 (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: 31.5.2019). (Δελτίο Τύπου 28.5.2019 του ΕΤΕΑΕΠ)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 28.5.2019 του ΕΤΕΑΕΠ εδώ