Εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ με ερωταπαντήσεις και παραδείγματα για “μπλοκάκια”. (Έκδοση: Μάιος 2019)

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από φυσικό πρόσωπο, βάση έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου (περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 – Α΄ 167).

Δείτε το εγχειρίδιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin