Παρατείνεται, μέχρι 10 Ιουλίου 2019, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού, σε κτηματογραφούμενες περιοχές της Μεσσηνίας. (Ανακοίνωση 28.5.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)


Δείτε την Ανακοίνωση 28.5.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” εδώ