Τροποποίηση της Α.1041/2019 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ “Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή” (ΦΕΚ 353/Β΄/2019). (Απόφαση Αριθμ.Α.1201/21.5.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1861/24.5.2019)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1201/21.5.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄1861/24.5.2019) εδώ