Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) “Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών”, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.1195/16.5.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1860/24.5.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.1195/16.5.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄1860/24.5.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin